ศาลหลักเมือง , จังหวัดจันทบุรี

ศาลหลักเมือง

ศาลหลักเมือง

ตั้งอยู่บนถนนท่าหลวง ตรงข้ามกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองจันทบุรีและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

ศาลหลักเมืองแห่งนี้สันนิษฐานกันว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จเข้าเมืองจันทบุรีเมื่อปี พ.ศ.2310 เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมไพร่พล ศาสตราวุธยุทธภัณฑ์ และเสบียงอาหารไว้ไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

ส่วนหลักเมืองและตัวศาลที่เห็นในปัจจุบันนั้นสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้มีการบูรณะซ่อมแซมตัวอาคาร และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและศาลหลักเมืองแห่งนี้เปิดให้เข้าเพื่อไหว้สักการะบูชาและขอพรได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00–20.00 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ซึ่งสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาลเมืองจันทบุรี โทร.0-3931-1066

 

© Copy Right หน่วยงานการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก